Política de Privacitat

Informació complerta sobre la Protecció de Dades

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Fruits Secs de Les Garrigues SCCL. C/Sindicat, 3 Maials 25179 (Lleida). F-25220104. Correu electrònic de contacte: gcamps@fsogarrigues.com.

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FSO Garrigues tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la fi de l’elaboració de nómines, declaració de taules de cotització, declaració d’IRPF, etc.

No es pendran decisions automatitzades.

 

 1. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran els terminis previstos per la legislació vigent respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Manteniment de la relació laboral.

Interès legítim del Responsable: Enviament de documentació.

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. En alguns casos, és necessari que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per a poder prestar el servei sol·licitat.

Tanmateix, hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis com són: tecnologia de la informació, serveis financers, serveis d’auditoria, etc.

Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per a portar a terme dits serveis. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altre forma que aquella que hem sol·licitat.

 

 1. Transferència de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a FSO Garrigues estem tractant, o no, dades personals que els pertanyin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als seus fins amb els que varen ser recollits. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, que en aquest cas únicament les conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FSO Garrigues deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-s’hi al tractament de les dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que allò afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent al seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FSO Garrigues procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: Dades relatives a la salut, número de la SS/Mútua, característiques personals i acadèmiques/professionals, detalls de feina, transaccions de bens i serveis i altres dades econòmiques, financers i d’assegurances.